ჩვენი მომსახურება

ჩვენი მომსახურებები თქვენი ბიზნესისთვის:

ჩვენი მომსახურება მოიცავს ყველა სავალდებულო ოპერაციას, რას საჭიროა რომ განახორციელოს თქვენმა ორგანიზაციამ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

ჩვენ პირველ რიგში ვეცნობით თქვენი ბიზნესის ტიპს და თუ ჯერ არ ხართ დარეგისტრირებული, გირჩევთ თუ რომელი სტატუსი იქნება უკეთესი და შესაფერისი თქვენი საქმიანობისთვის, რათა გადასახადები იყოს რაც შეიძლება ოფტიმალური.

ჩვენ მოგაწვდით ინფორმაციას საგადასახადო შეღავათებისა თუ ვალდებულებების შესახებ.

სტატუსის შერჩევის შემდეგ გავეცნობით თქვენს მოსალოდნელ ოპერაციებს და ამის შემდეგ გავნსაზღვრავთ ჩვენი მომსახურების ფასს და ვადგენთ ხელშეკრულებას.

ჩვენი მიზანია ვიყოთ გარანტი, იმისა რომ კომპანიაში   ყველა სავალდებულო ოპერაცია სრულდება, ისე როგორც საერთაშორისო სტანდარტებით და საქართველოს კანონმდებლობით არის განსაზღვრული.

 

ჩვენი მომსახურება

ბუღალტერია

  • კომპანიის და ფიზიკური პირის საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება
  • ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება
  • დისტანციური ბუღალტერია

 

 •  

საგადასახადო მომსახურება

  • კომპანიის ან ინდივიდუალური პირის მოსალოდნელი გადასახადების დაანგარიშება
  • ყოველთვიური და ყოველწლიური საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება
  • გადახდილი გადასხადების უკან დაბრუნების განაცხადის მომზადება

 

ახალი კომპანიის რეგისტრაცია

 • ახალი კომპანიის რეგისტრაციისას კონსულტაციის გაწევა
 •  

არასამთავრობო ორგანიზაციის ფინანსები

  • არასამეწარმეო იურიდიული პირებისთვის კონსულტაციები ფინანსურ საკითხებზე და ბუღალტრული მომსახურება
  • ფინანსური ანგარიშგების მომზადება

 

კონსულტაციები

 • ბიუჯეტი და ფინანსები
 • საგადასახადო კონსულტაციები
 • ფინანსური დაგეგმვა

 

TAX TIME

Close Menu